XXXV TURNIEJ WIEDZY O TATRACH

 

O TURNIEJU

 

Turniej adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego i ma na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat przyrody, topografii, użytkowania, historii poznania oraz ochrony Tatr.

 

ETAPY

 

I Etap

Eliminacje internetowe. Trwają one od 18 maja godz.00:00 do 29 maja godz. 23:59. Od poniedziałku do piątku każdego dnia będzie się ukazywał nowy zestaw pytań.

 

II Etap

Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 30 uczestników z najwyższą liczbą punktów zdobytych w eliminacjach internetowych. Będzie miał charakter testu i odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 42 a o godz. 9:00.

Nagrodą dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu będzie możliwość wzięcia udziału w wycieczce krajoznawczej.

 

III Etap

Odbędzie się 19 czerwca 2015 po zakończeniu etapu II, ok. godz. 11:00 i będzie miał charakter ustny. Bierze w nim udział 10 najlepszych zawodników.

 

ORGANIZATOR

Tatrzański Park Narodowy

 

 

REGULAMIN XXXV TURNIEJU WIEDZY O TATRACH