31 marca 2017 zakończyliśmy

XXXVII Turniej Wiedzy o Tatrach